moren

1.İsimBuzul taş

Son Arananlar

azil05:45:42
Görevden alma
fenol05:45:31
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
bolarma05:45:29
Bolarmak işi veya durumu
Dilekçe05:45:11
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
tehlikesiz05:44:49
Tehlikesi olmayan
haşin05:44:48
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
tellâl çağırtmak05:44:29
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
börtme05:44:19
Börtmek işi
sahabe05:43:56
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
tesisat05:43:54
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
demir pası05:43:50
Demirde oluşan pas
butafor05:43:48
Oyun için gerekli sahne eşyası
Esaret05:43:42
Kölelik, tutsaklık, esirlik
disk05:43:24
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
ibadullah05:43:18
Tanrı"nın kulları
kafa dengi05:43:15
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
duyurmak05:43:11
İlân etmek
mudi05:43:09
Emanet bırakan kimse
kademsiz05:43:08
Uğursuz
hemati05:43:00
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
kesene05:42:59
Sözleşme, yazılı anlaşma
mal edinmek05:38:34
kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak
kabahat05:38:32
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
laka05:37:20
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
kıvançlı05:37:05
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
kıtlık05:36:22
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
eğitimci05:36:20
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
zelve05:36:08
Çift öküzünün boyunduruktan çıkmaması için boynunun iki yanından boyunduruğa, aşağıya doğru geçirilen çubuk
kıskanmak05:36:08
Esirgemek, çok görmek
kuyruk sokumu kemiği05:36:02
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
kurnazlık05:35:41
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
kırtasiyeci05:35:36
Kırtasiye satan kimse
kasaba05:35:35
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
fodla05:35:25
Çoğunlukla imaretlerde yoksullara verilen kepekli undan yapılmış pideye benzer bir tür ekmek
tenha05:35:15
Yalnız,tek
istihdaf05:35:09
Amaçlama, hedef alma
mikser05:35:08
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
Rehabilitasyon05:35:06
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
LAYİHA05:34:53
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
kabare05:34:32
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
sömürmek05:34:24
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
verimlilik05:34:17
Verimli olma durumu
aylıklı05:34:07
Aylık alan (kimse), maaşlı
kıyıcı05:33:53
Kıymak işini yapan kimse
klips05:33:47
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
Evli05:33:45
Evlenmiş bulunan (kadın veya erkek)
buat05:33:42
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
zevksiz05:33:40
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
Özgün05:33:38
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
emlik05:33:35
Emme dönemindeki küçük çocuk
ağartı05:33:28
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
Bilgisiz05:33:24
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
onbaşı05:33:22
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
alakart05:33:16
Yemek listesinden seçilen, fiyatları ayrı ayrı hesaplanan (yemek), tabldot karşıtı
bakışımlı05:33:13
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
tapma05:33:10
Tapmak işi
KURAMSAL05:33:06
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
vekillik etmek05:33:04
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
alçaklık05:33:02
Alçak olma durumu
nefis05:32:50
Öz varlık, kişilik
karıncayiyen05:32:45
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
tam05:32:34
Eksiksiz, kesintisiz
diyalekt05:32:13
Lehçe
seyretme05:32:11
Seyretmek işi
küme bulut05:32:05
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
müstahzar05:32:04
Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
paspal05:32:03
Çok kepekli un
sekendiz05:32:00
Satürn, Zühal
tamamlama05:31:57
Tamamlamak işi, itmam
çetrefilli05:31:53
Karışık ve anlaşılması güç olan
embriyon05:31:48
Oğulcuk, rüşeym
Tombul05:31:43
Şişman, şişkin, dolgun
m05:31:41
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
akraba05:31:32
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
dikine05:31:31
Dikey olarak, diklemesine
loğusa humması05:31:29
Albastı
kiklon05:31:24
Siklon
ley05:31:14
Rumen para birimi
kuluçka05:31:13
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
zevali olmak05:31:12
zararı olmak, zararı dokunmak
tumşuk05:31:07
Papağan, kartal gibi kuşların kemerli gagası
orospu05:30:46
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
bilirkişi raporu05:30:35
Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor
şiirleştirme05:30:33
Şiirleştirmek işi veya durumu
portakal suyu05:30:33
Portakal sıkılarak elde edilen su
İstiva hattı05:30:32
Ekvator
müzik salonu05:30:30
Müzik dinlenen geniş salon
seslendirmek05:30:16
(bir notayı) Perdeli okumak
Hiza05:30:16
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
safari05:30:11
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
ibibik05:30:04
Çavuş kuşu, hüthüt
rıza göstermek05:29:59
razı olmak, onamak, uygun bulmak
mutat05:29:52
Alışılmış, alışılan
kasırga05:29:46
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
reislik05:29:35
Başkanlık
Hristiyan05:29:27
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
mıntıka05:29:23
Bölge
mevzuubahis05:29:17
Konu olan, söz konusu; adı geçen, sözü geçen
Statolit05:29:07
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
klas05:29:03
Sınıf
oyma05:24:30
Oymak işi
yenik düşmek05:24:02
yenilmek, mağlûp olmak
keşkek05:21:29
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
kakao05:19:56
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
HAZCILIK05:19:56
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
kılıç oyunu05:17:35
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
kış05:17:00
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
kümeleşme05:52:45
Kümeleşmek işi
sperm05:52:43
bk. sperma
vareste kalmak05:52:17
kurtulmak
külhanbeyi ağzı05:52:16
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
köy muhtarı05:51:18
Köyü idare eden kimse, mutar
köy ağası05:51:07
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
köstek05:50:22
Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip veya zincir
liga05:50:21
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
matem05:50:03
Yas
broş05:50:02
Kadınların takındıkları süs iğnesi
yozlaşma05:49:43
Yozlaşmak işi, tereddi
mirasyedi05:49:26
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
omur05:49:15
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
ister istemez05:49:02
Zorunlu olarak, elinde olmadan
Çektiri05:48:56
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
ORGAZM05:48:48
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
05:48:44
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
Aut05:48:42
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
politika yapmak05:48:30
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
taassup05:48:25
Bağnazlık
Yerinde05:48:13
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
US05:48:11
Akıl
zahir05:48:03
Açık, belli