motel

1.İsimMotorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel

Son Arananlar

motel12:35:11
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
inanç12:35:04
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
siyahlık12:35:02
Siyah olma durumu, kara renk
doğulu12:35:00
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
Kavram12:34:55
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
AR12:34:51
Argon"un kısaltması
Fıtraten12:34:49
Doğuştan, yaradılışı gereğince
departman12:34:47
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)12:34:46
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
kaymak taşı12:34:46
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
ev sineği12:34:44
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
karaciğer12:34:41
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
Viraj12:34:37
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
İbra12:34:35
Aklama, temize çıkarma
Aferin12:34:35
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
karşılıklı12:34:34
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
taht12:34:33
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
ademoğlu12:34:30
İnsan denilen yaratıkların hepsi
Meteorolojik12:34:26
Meteoroloji ile ilgili olan
jeoloji12:34:24
Yer bilimi
karaktersizlik12:34:20
Güvenilir karakteri olmama durumu
tutarlık12:34:16
Uygunluk, insicam
HİDDET12:34:15
Öfke, kızgınlık
birinci12:34:13
Bir sayısının sıra sıfatı
karabakal12:34:07
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
Geçinme12:34:05
Geçinmek işi
kınnap12:34:02
Sicim
akıncı12:33:58
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
Samimiyet12:33:58
İçtenlik
Uyarlama12:33:56
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
ŞİŞKİNLİK12:33:50
Şişkin olma durumu
Malarya12:33:48
Sıtma
su yolu12:33:45
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
gün doğusu12:33:41
Doğu
kevgir12:33:30
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
İrade yitimi12:33:28
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
YANLI12:33:25
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
vefakar12:33:24
Vefalı
mimarlık12:33:22
Mimar olma durumu
buzul bilimi12:33:19
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
VARİS12:33:15
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
İkici12:33:12
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
karşı durmak12:33:02
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
izafiyet12:33:00
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
sundurma12:32:40
Sundurmak işi
Çevirmen12:32:36
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
karınca12:32:35
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
hareketli12:32:34
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
Okazyon12:32:32
Fırsat
tip12:32:30
Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek
pürüzalır12:32:27
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
Tosun12:32:25
Burulmuş erkek dana
stand12:32:22
bk. stant
yığılmak12:32:20
Çok sayıda birikmek toplanmak
Denizcilik12:32:19
Denizlerde sefer yapma işi
taş kömürü12:32:17
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
ismet12:32:15
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
ibadethane12:32:10
İbadet edilen yer, tapınak
kaparo12:32:07
Pey akçesi
romatizma12:32:07
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
Avutmak12:32:05
Oyalamak
ZIMBIRTI12:32:03
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
cilâ12:32:02
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
Zambiyalı12:32:01
Zambiya halkından olan kimse
Sözcük12:32:00
Kelime
mevzun12:31:58
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
nasır12:31:53
En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
sinirsel12:31:50
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
davulcu12:31:46
Davul çalan kimse
kara çalmak12:31:41
birine iftira etmek
Müzekker12:31:39
Eril
prometyum12:31:33
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
Çöplük12:31:28
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
Avantaj12:31:25
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
pelesenk ağacı12:31:24
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
minibüs12:31:23
10, 12 kişilik küçük otobüs
Memeliler12:31:22
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
hukukî12:31:20
Hukuk ile ilgili, tüzel
kontralto12:31:16
Kadın seslerinin en kalını
Aşar12:31:11
Ondalık
eğim12:31:11
Eğilmiş olma durumu
Jargon12:31:10
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
Noel12:31:08
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
Na12:31:07
Sodyum"un kısaltması
natürmort12:31:06
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
Gafil12:31:03
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
dağarcık12:31:01
Meşin torba
Silme12:30:59
Silmek işi
Nikotin12:30:54
Tütün yapraklarından çıkarılan, renksiz, açıkta bırakılınca havadan oksijen alarak esmerleşen, 247°C de kaynayan ve 1,033 yoğunluğunda çok zehirli bir alkaloit (C10H14N2)
yaban ördeği12:30:48
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
akkirpani12:30:47
Ak, fakat kirli
Ilık12:30:46
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
ensesi kalın12:30:45
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
münafık12:30:45
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
TAŞIL12:30:40
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
Velur12:30:31
Kadife
hilali12:30:29
Hilâl biçiminde
gerçekleştirme12:30:29
Gerçekleştirmek işi
termos12:30:21
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
sabık12:30:17
Geçen, önceki, eski
kitap açacağı12:30:17
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
şiirsel12:30:16
Şiir niteliği olan
meymenet12:30:14
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
CAZİBE12:30:13
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
element12:30:11
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
bopstil12:30:10
Züppece giyiniş biçimi
ERBAP12:30:08
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
HAVAİ12:30:06
Hava ile ilgili, havada bulunan
telli balıkçıl12:30:02
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
İşaret12:29:59
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
Çıkık12:29:51
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
Güven12:29:50
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
velinimet12:29:48
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
nazlanma12:29:46
Nazlanmak işi
kampus12:29:45
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
tan12:29:32
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
kerevet12:29:32
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
BAYAĞI12:29:27
Aşağılık, pespaye
çözüm yolu12:29:25
Bir güçlüğü giderme çaresi
Kurçatovyum12:29:23
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
kul köle (veya kul kurban) olmak12:29:21
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
mevhum12:29:15
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
çarpım12:29:09
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
yanma12:29:07
Yanmak işi
Makale12:29:05
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
kanata12:29:03
Ağzı geniş tek kulplu su kabı
kalp kası12:29:03
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
siyasal12:29:02
Politika ile ilgili, siyasî, politik
yurtlandırma12:29:02
Yurtlandırmak işi, iskân
ALKA EVLİ12:29:00
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri