muflon

1 İsim

Yabanî koyun, argali

Pardösülerin içine iliklenerek geçirilen bir çeşit çok kalın, eğreti astar