muhaceret

1 İsim

Göç, göçme

(yaşamakta olduğu ülkeden) Yabancı bir ülkeye uzun veya kısa süreli yerleşmek için gitme