muhterem

1 Sıfat

Saygıdeğer, sayın

Cümle 1: Bendenizle birlikte muhterem okuyucuların hepsi de güler, durur. - A. Rasim