muhtevi

1.İsimİhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran

Son Arananlar

muhtevi11:37:48
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
eğreti almak11:37:46
ödünç almak
pervasızca11:37:45
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
YÖNETİM11:37:42
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
BİCİLİ11:37:38
bk. cicili bicili
podösüet11:37:37
Yumuşak, yüzü ince havlı bir tür deri, süet
Tahrir11:37:36
Yazma, kitabet, kompozisyon
motor11:37:35
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
Bakteri11:37:34
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
Çağrışım11:37:33
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
dinlemek11:37:32
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
filoloji11:37:31
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
Tasvir11:37:30
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
Dereke11:37:28
Aşağı derece
lama11:37:28
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
topuk11:37:27
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
etkincilik11:37:25
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
KU11:37:25
Kurçatovyum"un kısaltması
peş peşe11:37:17
Birbiri ardından, arka arkaya
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)11:37:16
demeç vermek
uyrukluk11:37:16
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
ithalât11:37:15
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
süs püs11:37:14
(küçümseme duygusuyla) Süs
Görüngü11:37:13
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
kalıcılık11:37:12
Kalıcı olma durumu
çizgi film11:37:11
Bir konuyla ilgili olarak kişilerinin hareketlerini belirtecek yolda art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi
kenar11:37:11
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
giderek11:37:10
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
tenafür11:37:09
Kakışma, kakofoni
karar11:37:08
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
idame etmek11:37:06
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
uluslar arasıcılık11:37:04
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
dik kafalı11:37:01
Dik başlı
helezon11:37:01
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
Yunanlı11:37:00
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
yıkılma11:36:57
Yıkılmak işi
Lâtin çiçekleri11:36:56
bk. Lâtin çiçeği
dizgin11:36:56
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
Kadınsı11:36:54
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
buhran geçirmek11:36:53
bunalım geçirmek
iğne yapmak (veya vurmak)11:36:52
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
eşsiz11:36:52
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
vesaik11:36:50
Belgeler, vesikalar
karşı çıkmak11:36:47
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
müstehcen11:36:45
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
Cüzam11:36:45
Hansen basilinin sebep olduğu deri hastalığı
kapitone11:36:44
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
şefkatli11:36:43
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
apalak11:36:43
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
her daim11:36:37
Her zaman, daima
kumanda11:36:36
Komuta
arı11:36:34
Temiz, münezzeh
hırpalamak11:36:32
Dövmek
flama11:36:31
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
meslek11:36:31
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
KARİKATÜR11:36:30
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)11:36:26
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
besi11:36:25
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
ulaşma11:36:24
Ulaşmak durumu
immünoloji11:36:21
Bağışıklık bilimi
bambaşka11:36:20
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
müstehase11:36:18
Fosil, taşıl
mecmua11:36:15
Dergi
atma11:36:14
Atmak işi
KUL11:36:13
Tanrı"ya göre insan
Görüş11:36:11
Gözle bir şeyi algılama yetisi
güreş11:36:08
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
dazlak11:36:07
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
SAYMAN11:36:06
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
yenilme11:36:03
Yenilmek (I,II) işi
ev sineği11:36:03
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
hikâyeci11:36:02
Hikâye yazan, öykücü
başa baş gelmek11:36:01
eşit olmak, denk olmak
Hüküm11:35:59
Yargı
Başkalık11:35:57
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
çıkarım11:35:56
Çıkarmak işi
incir11:35:55
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
ALEMDAR11:35:53
Bayrağı veya sancağı taşıyan, bayraktar, sancaktar
istibat11:35:51
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
Kainat11:35:49
Evren
Model11:35:46
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
ikramiye11:35:45
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
baraka11:35:45
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
kapanma11:35:42
Kapanmak işi
sal yarışı11:35:41
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
pervasız11:35:38
Çekinmez, sakınmaz, korkusuz
gün ağarmak11:35:33
tan yeri aydınlanmak
yerel11:35:31
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
yepyeni11:35:29
Çok yeni, hiç kullanılmamış
astrofizik11:35:29
Gök fiziği
amip11:35:27
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
yüksek okul11:35:25
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
Enam11:35:23
Yaratılmış bütün canlılar
Cüzdan11:35:19
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
Edip11:35:16
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
hükümranlık11:35:16
Egemenlik, hâkimiyet
paslanma11:35:15
Paslanmak işi
su yatağı11:35:15
Su kaynağı
başkanlık11:35:13
Başkan olma durumu
AVUÇ İÇİ11:35:11
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
DAYANIKLI11:35:11
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
eş değer11:35:10
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
asabiyet11:35:09
Sinirlilik, asabî yapılı olma
Kerem11:35:07
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
ahbaplık11:35:06
Ahbap olma durumu, ünsiyet
sodyum karbonat11:35:05
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
radon11:35:03
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
ego11:35:00
Ben
dönüşüm11:35:00
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
tükürüğünü yutmak11:34:59
imrenip ağzı sulanmak
Amfibi11:34:58
İki yaşayışlı
sarakacı11:34:57
Alaycı, müstehzi
bülten11:34:55
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
CILIZ11:34:54
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
FİDYE11:34:53
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
marn11:34:52
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
veraset11:34:49
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
boylam11:34:49
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
Çapkın11:34:49
Geçici aşklar arkasında koşan
Müsamaha11:34:48
Hoşgörü, tolerans
selamlama11:34:47
Selâmlamak işi, selâm verme
danışma11:34:45
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
akla yatkın11:34:45
uygun, akıllıca, makul
kararlaştırma11:34:44
Kararlaştırmak işi
coşku11:34:44
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
sürdürmek11:34:42
(bir durumun, bir şeyin) sürmesini, olmasını sağlamak
lamekan11:34:41
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
Sığır11:34:39
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
HAMAM BÖCEĞİ11:34:37
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
keşif kolu11:34:36
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol