muhtevi

1 İsim

İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran