mukadderat

1 İsim

Yazgı

Cümle 1: Ben öyle istiyorum...Mukadderat denilen büyük kuvvet öyle istiyor. - A. Gündüz