mundarlık

1 İsim

Mundar olma durumu

Cümle 1: Ben buranın yalnız pisliğinden, mundarlığından mustariptim. - Y. K. Karaosmanoğlu