murakıp

1 İsim

Denetçi

Tanrı'ya bağlanarak çile dolduran kimse