murakabe

1 İsim

Denetleme, denetim

Cümle 1: Onun tatlı sert murakabesi, konağın her ferdince kabul edilmiş. - S. Ayverdi

(tasavvufta) Tanrı'ya bağlanarak çile doldurma