muteber

1 Sıfat

Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır

Cümle 1: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. - Muhibbî Cümle 2: Döndü geldi. Dokuz on sene mesut ve muteber hayat sürdü, kitaplar yazdı. - B. Felek

İnanılır, güvenilir, sözü geçer

Cümle 1: Selânik'in en varlıklı, en muteber, en güzide ailelerinden sayılıyor. - A. İlhan

Yürürlükte olan, geçerliliği olan