nakit para

1.İsimBirikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif

Son Arananlar

içtenlik14:02:09
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
CABA14:01:57
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
Şimdi14:01:53
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
avuntu14:01:42
İnsanı avutan şey, teselli
Mihaniki14:01:34
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
karaltı14:01:04
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
lâisizm14:01:00
Lâiklik
abartılı14:01:00
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
amor14:00:54
Bir çeşit kumaş
ibadet14:00:53
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
Çekinik14:00:08
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
ruhiyat13:59:53
Ruh bilimi, psikoloji
saymaca13:59:52
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
salaş13:59:52
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
Şile13:59:49
Mercan köşk
Pop13:59:42
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
KATARAKT13:59:41
Ak su, ak basma, perde
Solusyon13:59:40
Özellikle lâstikleri yapıştırmakta kullanılan koyu, yapışkan madde
aşağılanmak13:59:38
Aşağı duruma düşürülmek
albinos13:59:29
Akşın
Tırpana13:59:15
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
istihraç13:59:09
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
gök bilimsel13:59:08
Gök bilimle ilgili, astronomik
devletleştirme13:58:51
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
YETKİ13:58:39
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
yaşam felsefesi13:58:22
Hayat felsefesi
ve benzerleri13:58:20
Benzer kavramları arka arkaya sıralarken önemli olanı veya akla ilk geliverenleri, söyleyiş benzerlerini "vb." kısaltması ile ifade etme
aklama belgesi13:58:18
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
yersiz13:57:57
Barınacak yeri olmayan
ÜZME13:57:46
Üzmek işi
Erke13:57:41
Enerji
Esen13:57:14
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
beyan13:57:14
Söyleme, bildirme
kaldırıcı13:57:03
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
Obruk13:56:58
İçbükey, mukaar, konkav
çük13:56:21
Erkeklik organı
yetkisiz13:55:50
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
sefillik13:55:40
Yoksulluk
ateh getirmek13:55:38
bunamak
Kuyruklu yıldız13:55:35
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi
direnme13:55:14
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
değer düşürümü13:55:14
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
TEMİZ13:55:13
Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, pak
künefe13:55:11
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
ihtiraslı13:55:08
Aşırı istekli
YANKI BİLİMİ13:54:46
Akustik
yakarış13:54:35
Yakarmak işi veya biçimi
HÜT13:54:32
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
emaneten13:54:32
Emanet olarak
folklorik13:54:30
Halk bilimi ile ilgili
geçicilik13:54:29
Geçici olma durumu
söz (veya lâf) altında kalmamak13:54:14
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
kovcu13:53:40
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
mandalina13:53:35
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
ikincil13:53:34
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
ahali13:53:30
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
MİTOLOJİ13:53:29
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
Kanlı13:53:25
Kan bulaşmış
RİSK13:53:17
Riziko
Kenevir13:53:17
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
sağbeğeni13:53:05
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
irade yitimi13:53:04
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
bağırıp çağırmak13:53:04
öfkeyle bağırmak
dağ tavuğu13:52:45
bk. çil (I)
TALYUM13:52:30
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
canlandırmak13:52:28
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
gemi enkazı13:52:15
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
İstek13:52:13
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
Statolit13:52:09
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
YABANİ TURP13:52:02
Yaban turbu, acırga
tayin edilmek13:51:59
atanmak
aşama sırası13:51:58
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
kapitalist13:51:57
Sermayedar, ana malcı
eskiz13:51:56
Taslak
kristal13:51:56
Billûr
kaleme almak13:51:55
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
saman rengi13:51:47
Açık, soluk sarı renk
tarikat13:51:39
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
kıskançlık13:51:28
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
Rezillik13:51:24
Rezil olma durumu, rezalet
deneme13:51:24
Denemek işi, sınama, tecrübe
Tırnaklamak13:51:16
Tırnaklarını geçirerek yolmaya, kazımaya veya çekmeye çalışmak
ceza13:50:59
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
yerleşim13:50:55
Yerleşme, iskân
laf13:50:46
Söz, lâkırdı
eş yükselti13:50:39
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
Müsavi13:50:10
Eşit, denk
rate13:50:07
Büyük fare
Pulluk13:50:03
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
ziraat13:49:56
Çiftçilik, tarım
zikir13:49:44
Anma, söyleme, sözünü etme
KOMÜNİKASYON13:49:42
İletişim, haberleşme
Muhasip13:49:41
Sayman, muhasebeci
BAŞARISIZ13:49:41
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
küpeşte13:49:37
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
yaralanma13:49:34
Yaralanmak işi
tahıl13:49:22
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
nöbet13:49:20
Sıra, keşik
ibra13:49:19
Aklama, temize çıkarma
sentez13:49:15
Birleşim
özleme13:49:11
Özlemek işi, iştiyak
sam13:49:06
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
salim13:49:00
Esen, sağlam
taka13:48:56
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
remil13:48:48
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
HIYANET13:48:46
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
Şamdan13:48:19
Üzerine mum yerleştirilen destek
pipi13:48:18
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
romen13:48:15
Roma halkından olan kimse
DÜNYA13:48:14
Üstünde yaşadığımız gök cismi
perakende13:48:03
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
riyaset13:48:01
Başkanlık
pençe13:47:52
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
asit fenik13:47:46
bk. fenol
peleng13:47:46
Panter
hacir13:47:42
Kısıt, kısıtlılık
pelemir13:47:37
bk. belemir
pedal13:47:29
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
kalitesiz13:47:20
Niteliksiz
pedagojik13:47:15
Pedagoji veya eğitimle ilgili olan, eğitimsel
rahatlama13:47:13
Rahatlamak işi
Otama13:46:52
Otamak işi, tedavi
kumru13:46:48
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
kumla13:46:41
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
engebeli13:46:39
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
kumandan13:46:36
Komutan
kum fırtınası13:46:29
Çöllerde kumu havaya karıştıran kasırga
DİASPORA13:46:28
Kopuntu
kapitone13:46:24
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
kekre13:46:21
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan