nakletme

1.İsimNakletmek işi

Son Arananlar

ispati19:39:31
İskambil kâğıdında sinek
kitap ehli19:39:04
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
tekâmül19:38:47
Olgunluk, olgunlaşma
ihtisas19:38:21
Duygu
nota19:37:39
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
basketbolcu19:37:32
Basketbol oyuncusu
makedonyalı19:37:00
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Kuyruklular19:36:55
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
mayna19:36:50
Yelken indirme, fora karşıtı
gözden çıkarmak19:36:48
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
kandil19:36:36
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
tellâllık19:36:27
Telâllın yaptığı iş
lehçe bilimi19:36:14
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
Tartımlı19:36:13
bk. dizemli
acemce19:36:02
Farsça
gerçeküstücülük19:35:52
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
Tekme19:35:46
Ayakla vuruş
kesici19:35:44
Kesmek işini yapan, kesen
tolga19:35:31
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
irtifa19:35:23
Yükseklik
kabadayılık19:35:22
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
gizemcilik19:35:21
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
karşıtçıllık19:35:20
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
portakal suyu19:35:16
Portakal sıkılarak elde edilen su
VASAT19:35:11
Orta
kadro19:34:53
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
Mikrofon19:34:50
Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç
insiyak19:34:41
İçgüdü, sevkıtabiî
arifane19:34:39
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
garanti19:34:37
Güvence, inanca, teminat
Noel19:34:11
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
zehirli19:34:00
Zehiri olan
nikel kaplama19:33:58
Nikelâj
cankurtaran sandalı19:33:56
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
aferin19:33:46
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
sanal19:33:37
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
ŞEREF19:33:31
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
samankapan19:33:29
Kehribar
kompres19:33:19
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
yorgunluk19:33:19
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
tatula19:32:52
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
kapitülâsyon19:32:45
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
Yürüme19:32:36
Yürümek işi
Parazit19:32:17
Asalak
muhalif19:32:13
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
vajina19:31:22
bk. vagina
havuz19:30:56
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
Avanta19:30:19
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
köpek balığı19:30:19
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
adisyon19:30:13
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Kara19:30:06
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
resul19:30:00
Haberci
yobaz19:29:57
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
Tafra19:29:54
Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma
lap19:29:52
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
neva19:29:48
Ses, ahenk, nağme
satın alma19:29:09
Satın almak işi
salt19:29:03
Yalnız, sadece, tek, sırf
zift19:29:00
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
NEŞİDE19:28:56
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
muhakeme etmek19:28:23
yargılamak
nedensel19:27:51
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
dekoratif19:27:50
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
sakar19:26:49
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
Aylak19:26:08
İşsiz, boş gezen, avare
nominal19:25:27
Ad belirtilerek yapılan
kaypakça19:25:02
Biraz kaypak
Mayo19:24:55
Genellikle denize girerken ten üzerine giyilen, vücudun gerekli kısımlarını sıkıca örten giysi
içerme19:24:27
İçermek işi, tazammun, ihtiva
SOL19:24:20
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
ulussever19:24:12
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
Resital19:23:59
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
kendinden19:23:51
Kendi aklından, kendi kendine
taviz19:23:37
Ödün, ödünleme
sepetçi söğüdü19:23:28
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
ulumak19:23:26
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
resmilik19:23:22
Resmî olma durumu, resmiyet
19:23:15
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
HUSUS19:22:46
Konu, madde
kebap19:22:45
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
KOPÇA19:22:29
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
türk19:22:17
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
KAKIŞMA19:22:04
Kakışmak işi
LOK19:21:54
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
düşkünler evi19:21:26
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
peksimet19:21:26
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
bili19:21:23
Bilgi, malûmat
mümkün19:21:19
Muhtemel, olabilir, olası
bunalma19:21:16
Bunalmak işi
peygamber çiçeği19:21:08
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
ihata19:21:05
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
darlık19:20:59
Dar olma durumu
MOSTRALIK19:20:54
Göstermelik, numune
kırdırma19:20:45
Kırdırmak işi, ıskonta
darbe19:20:42
Vuruş, çarpış
nezir etmek19:20:41
bk. nezretmek
KORTEJ19:20:39
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
aşağı yukarı19:20:33
Tama yakın, yaklaşık olarak
fiyat (veya değer) biçmek19:20:24
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
mahiyet19:20:21
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
Argo19:20:12
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
çizik19:20:11
Çizilmiş
aksülâmel19:20:09
Tepki, reaksiyon
eril19:20:08
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
salıverme19:20:02
Salıvermek işi
kısmak19:20:01
(göz için) Biraz kapamak
ALKA EVLİ19:19:52
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
köşe bucak19:19:25
Göze çarpmayan yer
teşvik etmek19:19:23
isteklendirmek, özendirmek
dikkat19:19:20
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
kiracı19:19:13
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
zembil otu19:19:10
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
bula19:18:57
Yenge, amca veya dayı karısı
sıralaç19:18:56
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
rehavet19:18:53
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
bölüntüler19:18:51
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
lepra19:18:48
Cüzam
yurt bilgisi19:18:48
bk. yurttaşlık bilgisi
yandaş19:18:47
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
yolluk19:18:31
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
özsever19:18:31
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
HABBE19:18:21
Tahıl tanesi, evin
Derkenar19:18:18
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
dialkol19:17:48
bk. Glikol
saymanlık19:17:41
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
Cezir19:17:29
Kök
Deniz yeli19:17:18
İmbat
kalıtım19:17:17
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
harç19:17:14
Harcanan para, masraf
Tutanak19:17:09
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname