namussuz

1 Sıfat

Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen