nasır

1 İsim

En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri

Cümle 1: Ellerinde nasır, yüzlerinde nur / Yarına ümitle yürüyenlere / Bir selâm uçuralım. - O. V. Kanık

2 İsim

Nesir yazan, nesir ustası

3 İsim

Yayan, saçan

(gazete, dergi, kitap) Yayımlayan, çıkaran, yayımcı, tâbi, editör