nazar

1 İsim

Bakış, bakma, göz atma

Cümle 1: İlk nazarda mağrur, azametli tesirini veriyor. - S. M. Alus

Bir konu hakkında düşünme, görüş

Cümle 1: Nazarında herkes zındıktı, hırsızdı, yalancıydı. - Ö. Seyfettin Cümle 2: Nazarımda daima küçük ve kusurlu kalacaktır. - R. N. Güntekin

Belli kimselerde bulunduğuna inanılan; insanlara, özellikle çocuklara, evcil hayvanlara, eve, mala mülke, hatta cansız nesnelere de zarar veren, bakıştaki çarpıcı ve öldürücü güç