nazar boncuğu

1 İsim

Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu

Eşi benzeri olmayan, tek