nedensellik

1 İsim

Nedensel olma durumu, illiyet