nefesli

1 Sıfat

Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan

Cümle 1: Bir kere hepimizden nefesli idi. - H. Taner