neharî

1 İsim

Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci

Cümle 1: En arka sırada, derslerde nadiren gözüken bir neharî talebe yalnız başına oturuyordu. - Sait Faik Abasıyanık