nesne

1 İsim

Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje

Cümle 1: Taş, toprak bir nesnedir. Cümle 2: Yoksulluk ve bilgisizlik, öyle ha deyince kolundan tutulup kapı dışarı atılacak nesneler değildir, elbet. - N. Cumalı Cümle 3: Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil. - S. M. Alus

Öznenin dışında kalan her konu, obje

Cümle 1: Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş. - S. Birsel

Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç

Cümle 1: Ali bir kitap almış" cümlesinde 'kitap" nesnedir.