nice

1 Sıfat

Kaç, ne kadar

Oldukça çok

Cümle 1: Nice insanlar var ki... Cümle 2: Yalılarda nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler vardı. - A. Ş. Hisar Cümle 3: Bir bardak su gibi durulmuş nice dizeler bulabilirsiniz. - N. Cumalı

Nasıl

Uzun süreden beri