nisyan

1 İsim

Unutma

Cümle 1: Resmî vesikalar toplanıp tasnif edilir ve nisyandan kurtulabilir. - Y. K. Beyatlı