nobelyum

1 İsim

Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No