nosyon

1 İsim

Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram