nuranî

1 Sıfat

Işıklı

Saygı uyandıran, nurlu

Cümle 1: Nuranî, babacan, hoşlanılır bir ihtiyar olamazsın. - R. H. Karay