nuranî

1.SıfatIşıklı
Saygı uyandıran, nurlu
Cümle 1: Nuranî, babacan, hoşlanılır bir ihtiyar olamazsın. - R. H. Karay

Son Arananlar

baba evi15:20:36
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
cenk15:20:35
Savaş, kavga
sorgun15:20:24
bk. Sorkun
meçhul15:20:24
Bilinmeyen, bilinmedik
nal çakmak15:20:12
nallamak
mağara bilimi15:20:08
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
TEZYİN15:20:02
Bezeme, süsleme, donama
guatr15:20:01
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
lâsta15:20:00
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
beynelmilel15:19:58
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
büzülme15:19:58
Büzülmek işi
müşir15:19:52
Mareşal
Kuvars15:19:48
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
atıl15:19:46
Tembel
KANAAT15:19:36
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
çile15:19:33
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
uzunlamasına15:19:32
Uzunluğuna
İdam15:19:29
Ölüm cezası
Kurultay15:19:21
Ulusal toplantı
kar15:19:20
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
şeytani15:19:19
Şeytanca
beğeni15:19:16
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
istenççilik15:19:15
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
Grado15:19:13
Bir sıvının içindeki alkol derecesi
bazı bazı15:19:09
Ara sıra, arada bir
arış15:19:06
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
İç işleri15:18:54
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
atlatmak15:18:52
Savsaklamak
Has15:18:51
Özgü, mahsus
arıtmak15:18:48
Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek
aklama belgesi15:18:46
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
fermejüp15:18:36
Çıtçıt
SKANDİYUM15:18:12
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
diskotek15:18:09
Plâk, ses bandı koleksiyonu
methiye15:18:05
Övgü
sirküler15:18:02
Genelge, tamim
Pense15:17:56
Çeşitli biçim ve büyüklükte maşa veya kıskaç
kılık15:17:46
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)15:17:45
çok geniş olmak
Dişi15:17:41
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
öpücük15:17:27
Öpme, öpüş, buse
hakikat olmak15:17:24
gerçek duruma gelmek, gerçekleşmek
özgecilik15:17:00
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
sefir15:16:57
Elçi
BELİRGİN15:16:46
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Alımlı15:16:35
Alımı olan, çekici, cazibeli
natıka15:16:30
Düşünüp söyleme yeteneği
Boyun15:16:28
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
Varsayımsal15:16:28
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
çımbar15:16:24
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
Kalıtsal15:16:22
Kalıtımsal, ırsî
fit15:16:20
Birini başkasına karşı kışkırtma
şampiyon15:16:20
Millî veya milletler arası bir yarışmada ilk dereceyi alan, birinci olan kimse veya takım
evre15:16:10
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
etap15:16:08
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
kokulu15:16:07
Kokusu olan
ıstaka15:16:05
bk. isteka
müstahzar15:16:05
Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
osuruk15:15:59
Yellenme
pulcu15:15:59
Pul satan kimse
Belge15:15:57
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Aşmak15:15:56
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
MENTEŞE15:15:45
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
Yılan gömleği15:15:43
Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
TAŞÇI15:15:40
Taş yontan, satan veya taş ocağından taş çıkaran kimse
LÜK15:15:30
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
amorti etmek15:15:29
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
tüccar15:15:22
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
civanmert15:15:14
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
bez15:15:11
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
Beyin15:15:09
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
Tura15:15:06
Tuğra
palet15:15:01
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
yahu15:15:00
Hey, bana bak, baksana" anlamında
veresiye15:14:54
Karşılığı sonra ödenmek üzere
anlatma15:14:49
Anlatmak işi
Kapan15:14:49
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
Koşul15:14:48
Şart
sübyan15:14:48
Çocuklar
stabilizatör15:14:46
Dengeleyici
takım erki15:14:38
Oligarşi
tersine dönmek15:14:37
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
salınım15:14:36
Salınmak işi
hektometre15:14:32
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
cumhuriyet15:14:31
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
valf15:14:29
Vana
Düalist15:14:29
İkici, ikicilik yanlısı
sığırtmaç15:14:25
Sığır güden kimse, sığır çobanı
Gürbüz15:14:24
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
iç çamaşırı15:14:23
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
eksi15:14:22
Çıkarma işleminde " - " işaretinin adı, nakıs
balgam taşı15:14:21
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
sözünün eri olmak15:14:21
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
dış beslenme15:14:19
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
yalabık15:14:12
Parlak, parıltılı, ışıltılı
süregelen15:14:10
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
şirin15:14:09
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
ha bire15:14:08
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
ibik15:14:07
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
alakarga15:13:58
Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası (Garrulus glandarius)
YAMA15:13:51
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
cezire15:13:49
(denizde) Ada
hidayet15:13:49
Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
vesikalık fotoğraf15:13:42
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
aptal aptal15:13:41
Aptal gibi, aptalca, aval aval
ihzar15:13:40
Hazırlama, hazır etme
Deneysel15:13:33
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
Yaşamsal15:13:32
Hayatî
ızbandut15:13:31
Görünüşü ve davranışı ile korku veren (iri yarı adam)
gayya15:13:30
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
harp15:13:25
Savaş
kıl keçisi15:13:23
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
Aşağılık15:13:22
Aşağı olma durumu, adilik
taktir15:13:21
Damıtma, imbikten çekme
baldırak15:13:18
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
Yarı Final15:13:17
Sona kalacak iki takımı belli eden karşılaşmalar
fiktif15:13:09
İtibarî
Hünsa15:13:05
Er dişi
resen15:13:04
Kendi başına, kendiliğinden
Merih15:13:03
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
besleme kız15:13:02
Besleme
biteviye15:13:00
Aynı biçimde, sürekli olarak
mizaç15:12:59
Huy, yaradılış, tabiat
hükmî şahsiyet15:12:58
Tüzel kişilik
bühtan15:12:57
Kara çalma, iftira
ataman15:12:56
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
çoğulcu15:12:55
Çoğulculukla ilgili olan, plüralist: Çoğulcu görüş
HACİM15:12:52
Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı
AĞIT15:12:46
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
hakimane15:12:44
Bilgece