Nusayrî

1 İsim

Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad