nutuk

1 İsim

Söz, konuşma

Cümle 1: Onun nutkundan sonra bu meselenin artık münakaşa edilmemesi, bitmesi lâzımdı. - M. Ş. Esendal

Söylev

Cümle 1: Atatürk'ün onuncu yıl nutku.