o

1 Ünlem

Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir

Cümle 1: O, maşallah ne güzel! O, bu da oldu mu ya!

2 Zamir

Teklik üçüncü kişiyi gösterir

Cümle 1: O gelmedi, ben geldim. Cümle 2: Ben uyandığım zaman o gitmişti. - R. H. Karay

İki veya daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösterir

Sıfat

Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirtir

Cümle 1: O adamı tanır mısınız? O ev bundan geniş değil. Cümle 2: O iyi değil, bu iyidir. Cümle 3: O kış, önceki kışlardan daha az üşüdüm. - N. Cumalı

3 Ünlem

Tikinme veya bıkma anlatır

4

Oksijen'in kısaltması