obje

1 İsim

Nesne

Cümle 1: Şimdi bunlar sırf müzelik birer obje olarak duruyorlar. - H. Taner