oha

1 Ünlem

Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme

Kaba ve yakışıksız bir davranışta bulunana karşı kullanılır