ornatma

1.İsimOrnatmak işi, ikame etme
Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi
Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan bir atom veya bir kök yerine bir başka atom veya kökün geçmesi
Bir cebirsel ifadenin yerine bir başkasını koyma işlemi

Son Arananlar

alkalik23:50:04
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
cazip23:50:02
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
muğlâk23:49:36
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
An23:48:59
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
birincil23:48:42
Sırada, önemde ilk yeri alan, ana, temel, esas
vesaire23:47:42
Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır (vs.), ve benzerleri (vb.)
kasa23:47:36
Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap
krem23:47:33
Tene yumuşaklık vermek veya güneş, yağmur gibi dış etkilerden korunmak için sürülen güzel kokulu merhem
münakale23:47:26
Ulaşım
yavan23:47:22
Yağı az
yetmek23:47:20
Yeterli sebep olmak
yeterlik23:47:19
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
pinel23:47:15
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
özendirme23:47:12
Özendirmek durumu, işi, teşvik
otel23:47:11
Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme
saçak bulut23:46:47
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
zeyil23:46:29
Ek
kayın valide23:46:00
Kaynana
içirme23:45:33
İçirmek işi
kısmet23:45:24
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
polargı23:45:18
Polarıcı
hilecilik23:45:17
Hileci olma durumu, hilekârlık
aklı sıra23:45:16
aklınca, sandığına göre, düşünüşüne göre, umduğuna göre
gine23:45:12
Gene, yine
İstihbarat23:45:09
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
ikametgah23:45:08
İkamet edilen, oturulan yer, konut
elaman23:45:07
Bezginlik ve sızlanma anlatır
köse23:45:07
Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek)
dadaş23:45:01
Erkek kardeş
Dank23:45:00
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
kayık23:45:00
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
DANGALAK23:44:56
Akılsız, düşüncesiz
konuşturma23:44:53
Konuşturmak işi
Birliktelik23:44:41
Birlikte olma durumu
baş başa kalmak23:44:30
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
ibadet23:43:41
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
yürek çarpıntısı23:43:40
Yüreğin sık ve hızlı vurması
sınır23:43:38
İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
Bloke23:43:21
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
Çiftçi23:43:17
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
sfenks23:43:01
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
yitim23:42:19
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
piramidal23:42:03
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
Osmanlı23:41:59
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
düve23:41:34
Boğaya gelmemiş, 1-2 yaşında dişi sığır
MORAL23:41:00
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
her zaman23:40:50
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
Emir23:40:28
Buyruk, komut
Şehla23:40:09
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
maruz23:39:22
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
alay geçmek23:39:18
alay etmek
karşı gelmek23:39:13
boyun eğmemek, baş kaldırmak
üvendire23:38:43
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
korner23:38:27
Köşe
dragon23:38:09
Ejderha
süslü püslü23:37:49
Göze çarpacak derecede süslü
ciddiye almak23:37:49
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
İçe kapanıklık23:37:30
İçe kapanık olma durumu
KURTARICI23:37:16
Kurtaran, halâskâr
jüri23:37:10
Seçiciler kurulu, seçici kurul
viroloji23:37:05
Virüsleri inceleyen bilim dalı
KIRKI23:36:37
Kırkmak işi
çakın23:36:28
bk. çakım
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın23:36:12
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
irtisam23:36:07
Resmi çıkma, resmi çizilme
uzvi23:36:06
Organik
beka23:35:44
Kalıcılık, ölmezlik
beğence23:35:16
Övücü tanıtma yazısı, takriz
yerleşke23:35:14
Kampus
kuzeybatı23:35:00
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
omlet23:34:59
Çırpılmış yumurta, peynir, kıyma, mantar vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek, kaygana
fülûs23:34:58
Bakır para
kürsü23:34:38
Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksekçe yer
huni23:33:23
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
Kumandan23:33:09
Komutan
sada23:33:04
bk. seda
getirimci23:32:56
Getirim sağlayan şey veya kimse
mevzi23:32:54
Yer, mahal
Refik23:32:38
Arkadaş, dost
ONARIM23:32:36
Onarmak işi, tamirat, tamir
dediğim dedikçi23:32:23
Her isteğini yaptıran, inatçı, iddiacı (kimse)
ciddiyet23:32:14
Ciddîlik, ağırbaşlılık
GAR23:31:55
Yolcu ve eşya ulaşımını sağlamak için demir yolu ile ilgili birçok kuruluşun bulunduğu yer
ticari23:31:55
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
ALIŞKI23:31:50
Yapılmaya alışılmış davranış
feri23:31:16
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
Düzleme23:30:12
Düzlemek işi, tesviye
şal örneği23:29:39
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
konsül23:29:37
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
kendi adına23:29:36
salt kendi için, kendisi hesabına
kiril alfabesi23:29:34
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
tirfil23:28:53
Yabanî yonca, korunga, üçgül
savca23:28:30
İddianame
omnivor23:27:33
Hem et hem ot ile beslenen canlı
parmaklık23:27:28
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
Zaman bilimsel23:27:27
Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik
detektif23:27:23
Gizli polis, polis hafiyesi
kaygana23:27:22
Omlet
çörkü23:26:47
Sayı boncuğu, abaküs
Bürokrat23:26:31
Devlet dairesinde çalışan görevli
yağcılık etmek23:26:23
bk. yağ çekmek
senarist23:26:13
Senaryo yazarı, senaryocu
PAMUKLU23:25:22
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
takı23:25:15
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
suvare23:25:06
bk. Suare
Başvuru23:23:38
Başvurmak işi, müracaat
Tebaa23:23:29
Uyruklu
kils23:22:49
Kireç, sönmemiş kireç
tuğra23:22:47
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
korumak23:22:38
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
kayıtımla uslamlama23:22:21
Geriye dönerek sonuç çıkarma
galeta23:22:04
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
patis23:22:02
Patiskanın kısaltılmış şekli
nicel23:21:55
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
tarh23:21:34
Çıkarma
yavaş yavaş23:21:02
Azar azar ağır ağır
ekim23:21:02
Ekmek işi
bakışımlı23:20:56
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
atmaca23:20:52
Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş (Accipiter nisus)
KURUNTULU23:20:47
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
Anaç23:20:46
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
kazı bilimci23:20:45
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
kalp krizi23:20:42
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Husye23:20:41
Er bezi, testis
uknum23:20:33
Asıl, unsur, hipostaz
aks23:20:27
Dingil
konvansiyonel23:20:15
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
paralelizm23:19:46
Koşutçuluk
yeni dünya23:18:54
Amerika ana karası
piyano23:17:58
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı