ornatma

1 İsim

Ornatmak işi, ikame etme

Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi

Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan bir atom veya bir kök yerine bir başka atom veya kökün geçmesi

Bir cebirsel ifadenin yerine bir başkasını koyma işlemi