ortakçı

1.İsimBaşkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
Cümle 1: Tarlada ortakçısıyla her gün çalışabilen Şaban, Zeyno'nun hâlini acınacak buluyordu. - H. E. Adıvar
Konakçının sindirilmemiş besininden yararlanan konuk

Son Arananlar

ortakçı02:48:58
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
koordinat02:48:38
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
VARAN02:48:31
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
ela02:48:30
Gözde sarıya çalar kestane rengi
Kılgısal02:48:19
Kılgılı, uygulamalı, pratik
radyan02:47:57
Bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya eşit açı ölçme birimi
harman02:47:25
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
asap02:46:43
Sinirler
mönü02:45:33
bk. menü
numara02:45:04
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
yürek çarpıntısı02:44:45
Yüreğin sık ve hızlı vurması
boğumlanma02:43:01
Boğumlanmak işi
tuz02:43:01
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
yediveren02:42:54
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
yükselteç02:42:34
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
kayaç02:42:26
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
süpürge02:41:49
Süpürmeye yarayan araç
kantarı belinde02:41:21
gözü açık, aldatılmaz
Ateşçi02:40:59
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
patriarkal02:40:25
Ataerkil
üzerinde durmak02:39:46
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
talim02:39:39
Öğretim
dekorcu02:39:24
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
erbiyum02:39:04
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
çeşit çeşit02:39:02
Çeşitli olan, türlü türlü
yüzer02:38:42
Her birinde yüz, her defasında yüzü bir arada olan
önsel02:38:40
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
uzatma02:38:16
Uzatmak işi, temdit
kapitone02:38:07
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
tevettür02:38:04
Gergin duruma gelme, gerilme
tip02:37:57
Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek
bağlama02:37:53
Bağlamak işi
keşif02:37:53
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
Tümör02:37:22
bk. ur
barut rengi02:37:20
Koyu giri
kefen02:36:51
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
patika02:36:45
Keçi yolu, çığır
aşı02:36:34
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
konukçu02:36:32
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
yoksun02:36:23
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
hassaslık02:35:50
Hassas olma durumu, hassasiyet
hasep02:35:47
Kişisel özellikler, nitelikler
kubbe02:35:44
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
durmadan02:35:39
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
esrar02:35:25
Gizler, sırlar
direnme02:35:22
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
kıyacı02:35:15
Cinayet işleyen kimse, cani
Kıyamet02:35:09
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
iktiran02:35:07
Yaklaşma
NEZİF02:35:05
Kanama
alçak02:34:43
Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı
coşkunluk02:34:25
Coşkun olma durumu veya coşkunca yapılan iş
karşı koymak02:34:11
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
dükkan02:34:04
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
tantana02:33:54
Görkem, şaşaa
zilli02:33:53
Zili olan, üstünde zili bulunan
Standart02:33:46
Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış
ora02:33:44
O yer
TEFTİŞ02:33:43
Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetleme, denetim, bakı
yüzük02:33:27
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
ateh getirmek02:33:17
bunamak
Birleşik02:33:17
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
varma02:33:00
Varmak işi
ana deniz bilimi02:32:46
Oşinografi
büzüktaş02:32:25
Kafa dengi arkadaş, kafadar
sala02:32:21
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
Engelleme02:32:19
Engellemek işi
yazı bilimi02:32:13
El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı
Cücük02:32:01
Filiz, tomurcuk
Teorem02:31:58
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
dut02:31:55
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
VALİDE02:31:52
Ana, anne
tespit02:31:39
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
verit02:31:28
Siyah kan damarı, toplardamar
heybe02:31:26
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
Gündem02:31:10
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
Sektör02:30:59
Bölüm, kol, dal, kesim
dolgun02:30:44
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
alamana02:30:34
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
ZARARLI02:30:34
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
derebeylik02:30:32
Derebeyi olma durumu
skandal02:30:28
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
umde02:30:28
İlke, prensip
ariyet02:30:22
Eğreti, ödünç
ayırmaç02:30:17
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
ortada02:30:11
görünür yerde, göz önünde
laktaz02:30:08
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
ÖZEZERLİK02:30:04
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
kalıplaşmış02:30:03
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
deniz kazı02:29:53
Akbaş
TERGAL02:29:49
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
savaşımcı02:29:46
Savaşım veren kimse, mücadeleci
dimdik durmak02:29:43
tam dik durumda olmak
ERTELEME02:29:42
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
ateş02:29:35
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
duyguları açığa vurmak02:29:35
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
monden02:29:34
Toplum yaşamı ile ilgili
hipotetik02:29:29
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
Padişah02:29:28
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
dakikane02:29:26
Tam zamanında, dakik olarak
Çırağ02:29:24
Mum, kandil, lâmba gibi ışık aracı; ışık
feldspat02:29:17
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
FONKSİYON02:29:10
İşlev
boyun borcu02:29:07
Yapılması gereken ödev, vecibe
gren02:29:03
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
bahar nezlesi02:29:01
bk. saman nezlesi
Düzen02:29:00
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
tiryak02:28:58
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
Anaerki02:28:53
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
karabuğdaygiller02:28:46
Taçsız iki çeneklilerden, ravent, kuzukulağı, kurtpençesi, çobandeğneği ve karabuğday gibi sapları boğumlu, çiçekleri başak veya salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir familya
Ağaç02:28:41
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
yer bilimi02:28:37
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
ağırbaşlı02:28:33
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)02:28:29
dilemek
isyankarlık02:28:22
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
Rehin02:28:17
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
Şiar02:27:56
Belgi
yazmak02:27:44
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
AF02:27:32
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
eş sesli02:27:27
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
ciddi02:27:18
Şaka olmayan, gerçek
müessis02:27:16
Kurucu
yozlaşmak02:27:13
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
Fıstık02:27:13
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
semavi02:26:58
Gökle ilgili, göğe ilişkin
perende02:26:54
Havada çark gibi dönerek atılan takla
suret02:26:45
Görünüş, biçim
Tartı02:26:39
Tartmak işi veya biçimi
alt dudak02:26:37
Dudaklardan altta bulunanı
bürokrasi02:26:09
Kırtasiyecilik