oval

1 Sıfat

Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi

Kapalı, dış bükey ve uzunca bütün eğriler, özellikle elips gibi iki simetri ekseni olan (simetrik eğri)