oyuk

1 Sıfat

Oyulmuş, içi boş ve çukur olan

İsim

Oyulmuş yer

Cümle 1: Birbirine karışmış nal oyuklarından gündüz beş on kişilik bir devriyenin geçip gittiği anlaşılıyordu. - F. R. Atay