pabuç

1 İsim

Ayakkabı

Cümle 1: Ökçesi basık pabucunun içinde kara ve çatlak topuklu ayakları ellerinden ziyade ortadadır. - Y. K. Karaosmanoğlu

Masa, sandalye gibi mobilyaların ayaklarına takılan metal veya plâstik eklenti

İletken telleri elektrik birimlerine bağlayan veya civatalı bağlantıyı sağlayan parça

Bina kolonlarının temeldeki basma yüzeyinin geniş ve daha güçlü olarak yoğunlaştırılmış bölümü