palamar

1 İsim

Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat

Cümle 1: Bir gün tekrar bıkkın demir alınır, palamar çözülür, flok açılıp kürek çekilir. - Sait Faik Abasıyanık