parçacık

1 İsim

Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül