paralel

1 Sıfat

Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi

Cümle 1: Bu, Çal Dağı'nın koyu mor sırtlarına paralel uzun ve yüce bir dağ. - H. E. Adıvar

İsim

Yerküresi üzerinde çizildiği var sayılan, ekvatora paralel çemberlerden her biri

İsim

Bir dönel yüzeyin, eksene dik bir düzlemle kesiti

Cümle 1: Her paralel bir çemberdir.