parasız

1 Sıfat

Parası olmayan

Yoksul

Cümle 1: Parasız günlerinde canı bin bir çeşit şeyler isteyerek ruhu... yoksulluğun acısını bin bir kere duyardı. - A. Ş. Hisar

Para verilmeden elde edilen, bedava

Cümle 1: Parasız sinema. Cümle 2: İlk öğretim... Devlet okullarında parasızdır. - Anayasa

Zarf

Para verilmeksizin, parasız olarak, bedavadan, bedava