pastel

1 İsim

Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi

Cümle 1: Duvarda Nadir'in pastelle yapılmış çerçevesiz bir portresi. - P. Safa

Böyle kalemlerle yapılan resim

Sıfat

Soluk renk