patent

1.İsimBir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
Uyrukluk belgesi
Gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge
Bir durum veya bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme
Cümle 1: Çünkü Türkiye'de patenti yabancı şöhretlerin elinde bulunan heykeltıraşlık Türk sanatkârına para getirmez. - P. Safa

Son Arananlar

Palas22:08:44
Lüks otel veya gösterişli yapı
sülfat22:08:38
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
asimilâsyon22:08:20
Benzer hâle getirme, kendine benzetme, kendine uydurma, özümleme
TURP22:07:29
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
patron22:07:22
Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
özentisiz22:07:13
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
Geçinme22:07:11
Geçinmek işi
cümle22:07:05
Dizge, sistem
nazar boncuğu22:07:02
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
kendi22:06:22
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
kiralayan22:06:06
Kiraya veren
oymacı22:05:51
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
tuz22:05:44
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
Güğüm22:05:44
Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı
fermantasyon22:05:43
Mayalanma, tahammür
öreke22:05:31
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
hünnapgiller22:05:18
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
umutsuz22:05:08
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
ishal22:05:04
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
yalak22:04:47
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
trans22:04:29
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
APALA22:04:27
Abla
ifa etmek22:04:12
yapmak, yerine getirmek
doğrusu22:04:01
Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki
Japon bezi22:03:57
Japonya"da üretilen bir bez
uncu22:03:56
Un satan kimse
yalaza22:03:52
bk. yalaz
buke22:03:52
Güzel koku, rayiha
TABANCA22:03:51
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
incik22:03:50
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
animasyon22:03:48
Canlandırma
mazı22:03:45
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
askeriye22:03:38
Askerlik
azma22:03:37
Azmak işi
parsel22:03:36
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
yeterlik belgesi22:03:28
Uzmanlık belgesi, ehliyet
trake22:03:27
Soluk borusu
fakirane22:02:39
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
muhrip22:02:09
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
kalıplaşmış22:02:01
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
kriminoloji22:01:48
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
pespaye22:01:26
Alçak, soysuz, aşağılık
güdüm22:00:39
Yönetmek işi, idare
almak22:00:18
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
seslendirmek22:00:03
(bir notayı) Perdeli okumak
evsin22:00:03
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
loca21:59:53
Tiyatro, sinema gibi eğlence yerlerinde veya parlâmento salonlarında özel bölme
arz etmek21:59:14
sunmak
Maron21:59:01
Kestane rengi
Kardeş21:58:51
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
ihsan21:58:49
İyilik etme, iyi davranma
marifet21:58:37
Ustalık, hüner, uzmanlık
isale21:58:33
Akıtma
menajer21:58:22
Menecer
deneycilik21:57:40
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
kandil yağı21:57:08
Kötü cins zeytinyağı
itikal21:57:07
Aşınma, erozyon
maça21:56:43
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
hamal21:56:05
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
birlik21:55:52
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
feryat figan21:55:42
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
belirmek21:55:33
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
vefalı21:55:10
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
kabil21:55:01
Olabilir, mümkün
AYDINLIK21:53:33
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
nihan21:53:00
Gizli
Dikili21:52:58
Dikilmiş olan
Sembolist21:52:34
Sembolizmle ilgili
derde derman olmak21:52:14
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
kuru incir21:52:13
Özel olarak güneşte kurutulan incir
kör bağırsak21:51:53
Kalın bağırsağın ilk parçası
tl21:51:38
Talyum"un kısaltması
bezeme21:51:35
Süsleme, tezyin
gardiyan21:50:57
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
musalla21:50:31
Namaz kılmaya yarayan açık yer
öncülük21:50:19
Öncü olma durumu
bikes21:49:37
Kimsesiz
usçu21:49:26
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
insaflı21:49:12
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
akşam namazı21:49:04
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
Neme gerek21:48:35
Neme lâzım
musamaha etmek21:46:34
hoşgörü ile davranmak
nargile tütünü21:46:15
Tömbeki
tescil21:45:54
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
Afis21:44:58
Gümüş balığının küçüğü
kontrolör21:44:56
Denetçi
muteriz21:43:38
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
bedii21:43:26
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen
başmuharrir21:42:22
Başyazar, sermuharrir
kısırlaştırma21:42:07
Kısırlaştırmak işi
AM21:42:06
Amerikyum"un kısaltması
ailece21:41:52
Bütün aile birlikte
altıpatlar21:41:27
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
ödeşmek21:39:34
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
Halebî21:39:22
Halep halkından olan kimse
filtreli21:39:06
Filtre takılmış olan
nüfus cüzdanı21:38:52
Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kağıdı, nüfus tezkeresi
hesapçı21:38:47
Hesabını iyi bilen, tutumlu
ereksel21:38:35
Erek niteliğinde olan
gösterişçi21:38:33
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
takdimci21:38:25
Tanıtmacı
kirli sarı21:37:54
Koyu ve donuk sarı renk
kamarot21:37:31
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
başıboşluk21:37:30
Başıboş olma durumu
sınırlı ortaklık21:37:14
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
paraka21:37:12
İğneli uzun balık oltası
umutlu21:37:09
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
miyokart21:36:41
Kalp kası
AKLAMA21:36:35
Aklamak işi, ibra
davul21:36:14
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
alegorik21:35:36
Alegori ile ilgili
medet21:35:18
Yardım, imdat
Yaratıcı21:34:54
Yaratma yeteneği olan
av kuşu21:34:23
Avlanılan kuş
pekiştirmek21:34:05
Sağlamlaştırmak, tahkim etmek
kurgusal21:34:01
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
itlaf21:33:50
Öldürme, yok etme, telef etme
hakem21:33:06
Yargıcı
balar21:31:47
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
İfa21:31:38
Bir işi yapma, yerine getirme
genel kurul21:31:01
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
Reva21:29:43
Yakışır, yerinde, uygun
epeyce21:28:56
Oldukça, bir hayli
liberasyon21:28:45
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
tömbeki21:28:39
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
çim21:28:26
Buğdaygillerden, bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium)
pisboğaz21:28:08
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
general21:28:04
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
Kabul odası21:28:02
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
ikrah21:27:58
Tiksinme, iğrenme