patent

1 İsim

Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge

Uyrukluk belgesi

Gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge

Bir durum veya bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme

Cümle 1: Çünkü Türkiye'de patenti yabancı şöhretlerin elinde bulunan heykeltıraşlık Türk sanatkârına para getirmez. - P. Safa