patron

1 İsim

Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni

Cümle 1: Bizim gazetecilerin çoğu patronu hesabına suç yüklenir. - B. Felek

Bir kuruluşta, bir iş yerinde makam bakımından yetkili kimse

Sözü geçen paralı kimse

2 İsim

Kumaşın biçilmesine yarayan, bir giysi örneğindeki parçaların biçimine göre kesilmiş kâğıt, kalıp