paylama

1 İsim

Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih