peşin

1 Sıfat

Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı

Cümle 1: Parasını peşin vererek bir çay ısmarladı. - R. N. Güntekin

Çalışmadan verilen (ücret, aylık)

Cümle 1: O peşin parayla çalışıyor.

Daha önce, önceden

Cümle 1: Ben size peşin ödedim. Cümle 2: Sana peşin haber vereyim ki, onlar kızlarının başkası ile âşıkdaşlık yapmasını istemezler. - O. C. Kaygılı

Zarf

Tutarın, ücretin önceden ödenmesi şartı

Cümle 1: Kirayı peşin istiyorlar.