pederşahî

1 İsim

Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil

Cümle 1: Devlet adamı, pederşahî toplumlarda kalabalıkların idealize ettiği bir örnek kişilik olmak zorundadır. - H. Taner