pençe atmak

1.(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
Cümle 1: Aslan bir pençe atarak soysuz köpeğin kemiklerini kırmış. - F. R. Atay
gücüne güvenerek bir şeyi elde etmeye çalışmak
Cümle 1: Bilirim atarsın bana pençeni / Nefsine kahretmek istedikçe sen. - F. N. Çamlıbel

Son Arananlar

pençe atmak19:50:56
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
dostça19:50:56
Dosta yakışır (biçimde)
utma19:50:55
Utmak işi
hizmetli19:50:53
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
Püren19:50:50
Süpürge otu
benzeşmezlik19:50:49
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
PEKSİMET19:50:46
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
Oğul otu19:50:43
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
benzeşme19:50:42
Benzeşmek işi
haşlanma19:50:40
Haşlanmak işi
İtki19:50:40
Tepi
NİSPET19:50:39
Oran
Nezaketli19:50:32
İnce, nazik
MİTOLOJİ19:50:32
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
benzeşim19:50:32
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
İsviçreli19:50:29
İsviçre halkından olan (kimse)
Müttefik19:50:29
Bağlaşık
belirteç19:50:23
Zarf
beleş19:50:18
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
Müslüman19:50:18
İslâm dininden olan kimse
Müsavat19:50:14
Eşitlik, denklik
rica19:50:14
Dileyiş, dileme, dilek
Peyk19:50:13
Uydu
bekçi19:50:09
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
Meşin yuvarlak19:50:07
(futbolda) Top
gavur19:50:06
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
behişt19:50:03
Cennet, uçmak
MONARŞİ19:49:58
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
ayı balığı19:49:49
Fok
LOGARİTMA19:49:47
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
Kuru soğan19:49:44
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
ayçiçeği19:49:42
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
Kamaşma19:49:36
Kamaşmak işi
ayça19:49:35
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
KALÇA KEMİĞİ19:49:25
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
Japon kaktüsü19:49:21
Sütleğen
İsteme19:49:16
İstemek işi
FASILA19:49:07
Aralık, ara, kesinti
askere alınmak19:49:06
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
anatomi19:49:03
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
asitölçer19:48:54
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
mübalâğa19:48:52
Abartma, abartı
dolma kalem19:48:50
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
pelüş19:48:47
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
İstanbul efendisi19:48:44
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
Heves19:48:43
İstek, eğilim, arzu, şevk
eşraf19:48:43
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
arabalık19:48:41
Araba konulan yer, garaj
sahiplik19:48:40
Sahip olma durumu, iyelik
DÖNGEL19:48:38
Muşmula
İskoçyalı19:48:36
İskoç halkından olan kimse, İskoç
Eski Çağ19:48:31
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
EKSKAVATÖR19:48:28
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
bilânço19:48:27
Bir kuruluşun veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge
tenzilât19:48:25
Fiyat indirimi, iskonto
apış arası19:48:24
İki bacağın arasında kalan yer
İrsiyet19:48:24
Soya çekim, kalıtım, veraset
lâkaydî19:48:23
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
haber bülteni19:48:21
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
nezir etmek19:48:21
bk. nezretmek
apış19:48:19
Butların iç tarafı, iki bacak arası
Baygın19:48:16
Bayılmış, kendinden geçmiş
aptallık19:48:11
Aptal olma durumu veya aptalca iş
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)19:48:04
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
Asansör19:48:04
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
apaş19:48:02
Külhan beyi, kabadayı, hayta
apaydınlık19:47:54
Apaydın olma durumu
saka kuşu19:47:51
bk. saka
tevek19:47:46
Asma, kavun, karpuz gibi bitkilerin sürgünü veya dalı
anız19:47:46
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
anıtsal19:47:43
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
İnorganik19:47:41
Cansız olan
tatminkâr19:47:40
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
illegal19:47:37
Yasa dışı, yasaya aykırı
balar19:47:36
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
anıt19:47:32
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
İnceleme19:47:30
İncelemek işi, tetkik
anı19:47:25
Hatıra
şaşırıp kalmak19:47:21
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
anüs19:47:16
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
son adam19:47:09
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
anîden19:47:09
Ansızın, birdenbire
İnatçı19:47:02
Direngen, ayak direyici
istenç yitimi19:47:00
bk. irade yitimi
anlık19:46:57
Kısa süren, bir an içinde olan
kumandan19:46:50
Komutan
İnanma19:46:46
İnanmak işi
çiçek bozuğu19:46:43
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
anlayışsız19:46:41
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
Zar19:46:33
İnce perde veya örtü
amelî19:46:28
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
yutak iltihabı19:46:09
Faranjit
alışık19:46:03
Herhangi bir duruma alışmış olan
çevren19:46:01
Ufuk, göz erimi
sol19:46:00
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
Konuksever19:45:57
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
lağım döşemi19:45:55
bk. kanalizasyon
alışmak19:45:54
Yadırgamaz duruma gelmek
münavebe ile19:45:46
nöbetleşe, nöbetle, sıra ile
alış veriş19:45:44
Alım satım işi
yunanlı19:45:41
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
alıç19:45:34
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
iç evlilik19:45:29
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
alınmak19:45:24
Elde edilmek
zekavet19:45:21
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
tepke19:45:20
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
Otama19:45:16
Otamak işi, tedavi
Misal19:45:14
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
alın19:45:09
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
yumurta hücresi19:45:04
bk. oosfer
Berrak19:45:00
Duru, temiz, aydınlık, açık
kavuklu19:45:00
Kavuk giymiş
akıcılık19:44:55
Akıcı olma durumu
yukarı19:44:52
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
Yazı19:44:50
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
Katar19:44:50
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
keton19:44:39
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
yoğunlukölçer19:44:38
Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre
son bulmak (veya sona ermek)19:44:34
bitmek, tükenmek
Hizip19:44:31
Bölük, kısım
yoldaş19:44:25
Yol arkadaşı
ciddi19:44:23
Şaka olmayan, gerçek
su geçirmez19:44:18
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
TAHLİL19:44:06
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
TAHIL19:43:58
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
aklı başına gelmek19:43:54
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
Tıkaç19:43:52
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
yetişmek19:43:45
(vaktinde) Tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak
Kasımpatı19:43:45
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
anarşi19:43:41
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık