pespaye

1 Sıfat

Alçak, soysuz, aşağılık

Cümle 1: Zaten yemişleri asil ve pespaye olarak ikiye tasnif etmek pek kolaydır. - R. H. Karay