pişman

1 Sıfat

Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim