pişman olmak

1

yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak

Cümle 1: Aceleciliğinden ötürü pişman oldu ama verdiği sözden geri dönmek huyu yoktu. - N. Cumalı